PENGURUS STAB KERTAREJASA
PERIODE 2019-2023

Periode 2019 - 2023

Ketua: Santacitto Sentot, Ph.D.
Wakil Ketua I: Aryanto Firnadi, M.A. (B.Dh)
Wakil Ketua II : Khemadaro Sigit Budiyanto, S.Pd.B.,M.Pd.
Kepala UPM/LPMM: Wina Dhamayanti, S.Pd.B., M.Ed.
Ketua Program Studi: Kadek Yudi Murdana, M.A. (B.Dh)
Sekretaris Program Studi: Rakyan Paramimmita SK, M.Pd.
Kepala Tata Usaha: Wakimin, S.Pd., M.Pd.

*Dilakukan penataan ulang kembali

Periode 2017 - 2023

Ketua: Santacitto Sentot, Ph.D.
Wakil Ketua I: Aryanto Firnadi, M.A. (B.Dh)
Wakil Ketua II: Khemadaro Sigit Budiyanto, S.Pd.B.,M.Pd.
Kepala UPM/LPMM: Wina Dhamayanti, S.Pd.B., M.Ed.
Ketua Program Studi: Kadek Yudi Murdana, M.A. (B.Dh)
Sekretaris Program Studi: Putu Aryatama, S.Pd.
Kepala Tata Usaha: Fita Alik Triyani, S.Ag.