Dasa Warsa Kelima (2010 - 2021)

Dasa Warsa Kelima
(2010 - 2021)

Dasa Warsa Kelima (2011 - 2021) 

5.9 Patung Baby Siddhattha

Patung Baby Siddhattha yang menunjukan tekad Beliau pada waktu menginjak bumi serasa berseru dengan menunjuk tangan kanan keatas dan tangan kiri ke bawah yang sering diartikan oleh orang banyak sebagai: “Aku pernah tinggal demikian lama di surga Tāvatiṃsa dan sekarang aku turun ke bumi untuk menyempurnakan kebajikan (Pāramitā) serta mengakhiri saṃsāra”. “Aggo ahaṃ asmi lokassa, Jeṭṭho ahaṃ asmi lokassa, Seṭṭho ahaṃ asmi lokassa, Ayaṃ antima jāti, Natthi dāni punabbhavo” (Akulah yang terluhur di dunia ini! Akulah yang teragung di dunia ini! Inilah kelahiran-ku yang terakhir! Tak akan ada lagi kelahiran kembali bagi-ku!)